Leren met VR: De leerpiramide op z’n kop

Voor bedrijven die hun medewerkers trainen en onboarden.

Ken je de leerpiramide?

Dit model, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Edgar Dale, illustreert de effectiviteit van verschillende leermethoden. De piramide toont dat actieve leermethoden, waarbij de leerling betrokken is en interactie heeft met de leerstof, tot de beste leerresultaten leiden.

Passieve leermethodes waarbij de leerling informatie ontvangt zonder actief te participeren, blijken minder effectief. Traditionele leermethoden, zoals hoorcolleges en lezen, bevinden zich aan de bovenkant van de piramide met een laag leerrendement.

De leerpiramide in de praktijk

 • Bij hoorcolleges onthoud je slecht 10%
 • Met lezen onthoud je maar 20%
 • Visuele hulpmiddelen zorgen dat je 30% van de inhoud onthoud
 • Demonstraties zorgen dat er 50% onthouden wordt
 • Bij discussiegroepen onthouden deelnemers al 70%
 • Met praktische oefeningen wordt 90% van de leerstof onthouden

Leren in virtual Reality, het hoogste leerrendement

Leren met Virtual Reality, valt gelijk met praktisch oefenen volgens de leerpiramide. Door de immersieve 3D-ervaring bevindt de leerling zich midden in de leerstof. Leidt tot een grote betrokkenheid en interactie. De leerling kan de leerstof actief ervaren, oefenen en toepassen, wat resulteert in een verbluffend leerrendement.

De voordelen van VR-leren voor bedrijven

 • Sneller leren: “Medewerkers in VR-cursussen voltooiden hun training tot vier keer sneller dan in klaslokalen.”1[1]
 • Betere kennisoverdracht: “VR-training resulteert in hogere zelfverzekerdheid en een verbeterd vermogen om de geleerde kennis daadwerkelijk toe te passen op de werkplek.” [1], [3]
 • Meer betrokkenheid: “VR-getrainde leerlingen voelden zich 3,75 keer meer emotioneel verbonden met de inhoud dan leerlingen in klaslokalen.” [1]
 • Kostreductie: geen dure trainingsinfrastructuur en centrale trainingslocatie nodig. Met je XR-headset in een gewoon trainingslokaal heb je al het nodige voor handen. [2]
 • Veilige leeromgeving: “VR-lerenden zijn zelfverzekerder in het toepassen van wat ze hebben geleerd… en hadden een sterkere emotionele band met de inhoud.” [1]

Overtuigende cijfers: de impact van VR-leren

De leerpiramide laat zien dat VR-leren een goede investering is. Maar wat betekenen die cijfers concreet voor uw bedrijf? Boek onderaan een demo voor verdere kennismaking.

Bronnen

 1. The Effectiveness of VR for Training: https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/virtual-reality-study.html
 2. Forbes – How VR, AR And MR Are Making A Positive Impact On Enterprise: https://www.forbes.com/sites/solrogers/2019/05/09/how-vr-ar-and-mr-are-making-a-positive-impact-on-enterprise/
 3. Harvard Business Review – How Virtual Reality Can Help Train Surgeons: https://hbr.org/2019/10/research-how-virtual-reality-can-help-train-surgeons

Gelijkaardige cases