Visualisaties werken aan de ring rond Brussel

De werken aan de Ring van Brussel hebben een grote impact op de mobiliteit van iedereen die er passeert. De werkzaamheden hebben als doel de mobiliteit en leefbaarheid voor alle stakeholders te verbeteren. Echter brengen de werken ook hinder met zich mee.
Met behulp van verschillende visualisatietechnieken gaat de Werkvennootschap alle stakeholders informeren.


Voor het ontwikkelen van een mobiele multimediale beursstand zocht de Werkvennootschap (Vlaamse Overheid) een partner. Het dossier van Toster Light, een samenwerking tussen Toster en White light, kwam als winnaar uit de bus.

 

Momenteel bouwen Toster en White light aan een interactieve beursstand waarbij er verschillende interactieve schermen, rijsimulator en VR-beleving de aanpassingen aan de ring levensecht kunnen worden beleefd. Alle stakeholders hebben dankzij deze innovatieve visualisaties een gemeenschappelijk vertrekpunt, hetgeen de communicatie hoort te vergemakkelijken.

De visualisatiesoftware is gebouwd door Toster, de beursstand (design, productie, hardware en logistiek) zijn van de hand van White Light.
#teamwork

Toepassingsgebied

Werkzaamheden visualiseren vereist een aparte aanpak. We vertalen de specifieke designfiles van architecten en ingenieurbureaus naar onze 3D-software. Vanuit onze software kunnen we de werkzaamheden visualiseren in web, VR, AR, … 
Op deze manier heb je verschillende kanalen om de grote diversiteit aan stakeholders te bereiken. Denk hierbij aan een VR-beleving van de werkzaamheden op een beurs of een webversie 

 

Gelijkaardige cases